TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu’nun savlarına reaksiyon: Ülkemize dönük bir lekeleme kampanyası

TÜRGEV ve Ensar Vakfından yapılan açıklamada, ilim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan Türk toplumunun öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığıyla yürüttüğü, bu çerçevede pek çok vakıf üzere TÜRGEV ve ENSAR Vakfının da bu misyonla kendi öz kaynaklarıyla bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim dayanağı sağladığı belirtildi.

“DÖKÜMANLARA DİLEYEN HERKES ULAŞABİLİR”

TÜRGEV ve ENSAR Vakfının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıflarının, gençleri çağın değişen kurallarına nazaran desteklemek ve her devirde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en ehil üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri’ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir. Bugünün koşullarında, kendisini bölgesel ve global bir güç olarak tanımlama tezindeki ülkesine, tez sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim imkanlarının arkasına düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun başta ABD olmak üzere birçok ülkede inançlı ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal yarar yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD’de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve dayanağını ardına alarak TİPKEN Vakfının kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD’de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TİPKEN Vakfını FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının akabinde geçtiğimiz günlerde kayıt sürecini tamamlamışlardır. Bu kayıt süreci ABD maddelerine bağlı çalışan vakfın, kontrole açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığının sitesine yüklenmiştir.”

“TÜRKEN VAKFI ŞİMDİDEN BULUNDUĞU ÜLKEDE SAYGIN BİR POZİSYONA ULAŞTI”

Açıklamada, ABD maddelerine nazaran kurulan ve yeniden ABD kanunları çerçevesinde faaliyet gösteren TİPKEN Vakfının, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları etrafla uyumlu ve sağlıklı bir eğitim ömrü geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen bir vakıf olduğu bildirildi.

Attığı her adımı şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen TİPKEN Vakfının şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir pozisyona ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu saygın pozisyonun, vakfın ABD’de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum önderi tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış tertipleriyle kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirdiği belirtildi.

ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin birinci ve en kıymetli gereksiniminin barınma olduğunun anlaşılmasının akabinde toplanan bağışlarla New York’ta bir yurt binasının inşa edilmesinin bir gereksinim olarak öne çıktığı aktarılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Bu çerçevede mahallî bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığıyla birçok hayırsever bu itibarlı projenin kesimi olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece aktif bir bütçe kullanımıyla hayata geçirilen yurt binası yalnızca orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır. Böylesine büyük ve pahalı bir vizyonun yapıtı olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, palavralara ve iftira kampanyalarına gereç yapılarak lekelenmeye çalışılmasının gerisindeki motivasyonu anlamakta zahmet çekiyoruz. Amerikan makamlarıyla paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki desteği olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası imgesini andıran bu akıl ve izan dışı savları cevaplamaya tenezzül etmemiz, tez sahiplerine biçtiğimiz bedelden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir ulu milletimizindir.”