OSD ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Otomotiv Sanayii Derne­ği (OSD), ikinci Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Otomoti­vin her zaman uzun vadeli plan­lar yapan ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bir sanayi ko­lu olduğunu söyleyen OSD Yö­netim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Bugün global konumu­muz başarılı ancak iklim odak­lı küresel politikaların hız ka­zandığı günümüzde, teknolojik dönüşümün yanı sıra dünya ti­caret ortamındaki hızlı değişim ve bununla gelen belirsizlik or­tamı uzun vadeli gündemimizi belirliyor. Bu dönüşüme uyumu ve riskleri doğru şekilde yöne­terek küresel düzeydeki reka­betçiliğimizi mutlaka artırma­mız gerekiyor” dedi.

Türk otomotiv ana sanayi te­sislerinin Avrupa’daki tesisle­re göre nispeten yeni olduğu­nu vurgulayan Eroldu, “En iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Av­rupa’daki tesisler ile yarışır du­rumda. AB’deki otomotiv tesis­leri bu limitlere geçiş yaparken, bizler de sürekli iyileşme pren­sibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı ar­tırmak amacıyla yeni yatırım­lara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik Raporu’na göre Türk sanayisinin rekabet­çilik özelliğinin devam ettiği­ni belirten OSD Başkanı Cengiz Eroldu “AB’de Aralık 2020’de yayımlanan, otomotiv tesisle­ri boyahaneleri için Mevcut En İyi Teknikleri (MET) kullanıla­rak gelinebilecek limit değerle­re göre Türk otomotiv sanayisi değerlendirildiğinde OSD üye­lerinin tesislerinin Avrupa’da­ki tesisler ile yarışır durumda olduğu açıkça görülüyor.

Ülke­mizde otomotiv ana sanayi te­sislerinin Avrupa’daki te­sislere göre nispeten yeni olması ve en iyi teknolojilerin uygu­lanması ile çevre­sel performansımız Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda. AB’deki otomotiv tesisleri bu limitlere geçiş ya­parken, bizler de sürekli iyileşme pren­sibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı ar­tırmak amacıyla yeni yatırım­lara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

Atıkların yüzde 99’u geri dönüştürülüyor

Son 4 yılda ortalama araç ba­şına kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazında yüzde 27,5 düşüş sağ­lanması dikkat çekici olduğu­nu belirten Eroldu, karbon nötr hedefine ulaşabilme­nin döngüsel ekonomiye geçiş ile sağlanacağını ekledi ve OSD üyesi te­sislerde atıkların geri kazanım oranının yüz­de 99’a ulaştığını ve bu atıkların ekonomiye kazandırıldı­ğı bilgisi­ni pay­laştı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*