IEA: Nükleer güçsüz sürdürülebilir güç sistemlerine geçiş daha sıkıntı

Nükleer güç, her vakit tartışmalı bir husus olarak gündemi işgal ediyor. Nükleer güç yatırımları yapılırken bir yandan da kamuoyunda tehlike içerip içermediği konusunda bir tedirginlik var.

Bugün 32 ülkedeki toplam 413 gigavat kapasiteli nükleer güç santralleri, yılda 1,5 gigaton global emisyon salımının ve 180 milyar metreküp global gaz tüketiminin önüne geçerek net sıfır emisyon maksadına ulaşılmasının yanı sıra güç güvenliğinin sağlanması için faaliyette.

Uluslararası Güç Ajansı’nın (IEA) nükleer güç ile ilgili yayınladığı rapora nazaran de nükleer güç olmadan sürdürülebilir ve pak güç sistemleri inşa etmenin daha sıkıntı, riskli ve maliyetli olacağı öngörülüyor.

Ülkelerin yenilenebilir güçlerin hakim olduğu güç sistemlerine geçiş için

IEA’ın yayınladığı “Nükleer Güç ve İnançlı Güç Dönüşümü: Bugünün Zorluklarından Yarının Pak Güç Sistemlerine” raporuna nazaran, dünya global bir güç kriziyle uğraş ederken nükleer güç, ülkelerin yenilenebilir güçlerin hakim olduğu güç sistemlerine inançlı geçişinde değerli bir rol oynayabilir.

Nükleer güç, ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir

Nükleer güç, tercih edildiği ülkelerde ithal fosil yakıtlara bağımlılığı, karbondioksit emisyonlarını azaltabilir, elektrik sistemlerinde güneş ve rüzgar gücü hisselerinin daha yüksek oranda entegre edilmesini sağlayabilir.

Nükleer kapasite 2050’ye kadar ikiye katlanacak

Rapora nazaran, yeni santrallerin inşası ile nükleer güç 2020-2050 devrinde ikiye katlanacak ve global güç tüketiminin yüzde 8’ini oluşturacak.

Nükleer kapasite 2030’a kadar üçte bir oranında küçülecek

Mevcut santrallerin ömrünü uzatmaya yönelik ataklara karşın gelişmiş ekonomilerdeki nükleer kapasitenin 2030’a kadar üçte bir oranında küçülebileceği öngörülüyor.

Nükleer gücün kullanımını desteklemek ve güvenliğini artırmak için sağlam siyasetlere gereksinim duyulurken, sanayinin de nükleer güçten üretilen elektriğin rekabetçi olmasını garanti etmek için maliyetlerin altında ve bütçe dahilinde projeler sunmada daha yeterli bir iş çıkarması gerekiyor.

Modüler reaktörlerle ivmenin artması bekleniyor

Rapora nazaran, dünyada toplam 19 ülkede yeni nükleer reaktörlerin imali devam ederken bu projelerin sayısının petrol, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki son artışlarla daha da artması bekleniyor. Küçük modüler reaktörlere (SMR) artan ilgiye de değinilen rapora nazaran, SMR’ler daha az maliyetli, daha küçük boyutlu oluşu ve azaltılmış proje riskleri nedeniyle toplumsal kabulü güzelleştirebilir ve özel yatırımlar çekebilir.

“Nükleer gücün geri dönüşü için eşsiz bir fırsat”

IEA Lideri Fatih Birol, rapora ait değerlendirmesinde, global güç krizi, süratle artan fosil yakıt fiyatları, güç güvenliği sıkıntıları ve iklim taahhütleri dikkate alındığında nükleer gücün geri dönüşü için eşsiz bir fırsata sahip olduğunu belirtti.

31 reaktörden 27’si Rus yahut Çin tasarımı

Dünya genelinde 2017’den bu yana inşasına başlanan 31 reaktörden 27’sinin Rus yahut Çin tasarımı olması nedeniyle gelişmiş iktisatların pazar liderliğini kaybettiğini vurgulayan Birol, “Nükleer sanayi, gelişmiş ekonomilerde yeni santrallerin inşasını zorlaştıran maliyet aşımları ve proje gecikmeleri bahislerini süratle ele almalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.